Ресурсбук България. Данни за избран сайт

Адвокат/Lawyer

Адвокат Петя Стоевска предлага на своите клиенти:

Устни и писмени консултации във всички сфери на дейност на кантората;
Процесуално представителство на всички съдебни инстанции;
Правен анализ и правни становища по казуси, свързани с дейността на кантората;
Посредничество при преговори, сделки, спорове;
Изготвяне на документи за съдилища, адвокатски и нотариални кантори, ЧСИ, НОИ, НАП, Търговски регистър, Имотен регистър, Агенция по вписванията и др. административни институции;
Снабдяване с документи от съдилища, нотариални кантори, ЧСИ, НОИ, НАП, Търговски регистър, Имотен регистър, Агенция по вписванията и др. административни институции;
Подготовка на документацията, свързана с участие на фирми в тръжни процедури по обществени поръчки;
Съдействие по имотни казуси, наемни отношения, проблеми, касаещи етажната собственост;
Събиране на просрочени вземания;
Съдействие за придобиване на българско гражданство от чужденци;
GDPR - съгласно Регламент на EС 2016/ 679 за защита на личните данни;
Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца; Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000; Lawyer Petya Stoevska offers:

Verbal and written advice in all areas of activity of the legal office;
Litigation at all instances;
Legal analysis and legal opinions on cases related to the activities of the office;
Mediation in negotiations, transactions, litigation;
Preparation of documents to courts, lawyers and notary offices, PEA, NSSI, NRA, Commercial Register, Property Register, the Registry Agency and other administrative institutions;
Procurement of documents by courts, notary offices, private enforcement, NRA, NSI, Commercial Register, Property Register, the Registry Agency and other administrative institutions;
Preparation of documentation related to the participation of companies in tenders for public procurement;
Assistance in property cases, tenant relations, problems of condominiums;
Debt collection;
GDPR - according to EU Data Protection Regulation 2016/679
Assistance for acquiring Bulgarian citizenship by foreigners;
Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction; Regulation (EC) № 2201/2003 of the Council of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) № 1347/2000;

Други подобни ресурси
Стоки:    Услуги


 
  Снимки от сайта или реклама на "Услуги"
 
 
Линкове към Адвокат/Lawyer
 
W17 Услуги Стоки Раздел    
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  
  Телефон  petyastoevska@pravni
  E-Mail  petyastoevska@pravni-uslugi.eu
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Населено място: София
  Адрес: ул. Позитано 9А
  Пощ.код/кутия: 1000 /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Услуги  >>>
  Категория: Правни услуги  >>>
  Група: Адвокати
  
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  69       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   23/09/22

Google