Ресурсбук България. Данни за избран обект

Втора МБАЛ София

''Втора многопрофилна болница за активно лечение - София'' АД, по-известна като Втора градска болница, е открита на 22.12.1957 година и в края на 1958 година вече функционира пълноценно като многопрофилна градска болница.

В болницата работят 3 професори и 118 лекари. От тях над 90% са с една специалност, 30% имат втора специалност. Наред с лечебно-диагностична и профилактична дейност във всички клиники и отделения на болницата се извършват научни разработки, клинични изпитвания на медикаменти, обучения на стажанти и специализиращи лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, лаборанти.

Втора МБАЛ диагностицира и лекува заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ. Извършва консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения.

На територията на болницата има разкрит Медицински център „София”, където се осъществява специализирана медицинска извънболнична помощ, включваща диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и пособия, извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, хоспитализация на пациенти.

Други подобни ресурси
Фирми:   Медицина и фармация
Обекти:  Аптеки
Сайтове: Здраве и медицина


 
  Снимки на обекта
 
 
Линкове към Втора МБАЛ София
 
W51598 Втора Многопрофилна Болница за Активно лечение Здравеопазване Официален сайт Виж  ~  
W51599 Болници в София Здравеопазване Индекс Виж  ~  
W70315 Спирки на градския транспорт наоколо Транспорт Втора МБАЛ Виж  ~  
W70316 Аптеки наоколо Здравеопазване Втора МБАЛ Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Фирма - собственик  
  Лице за контакти:  
  Телефон   (+359) 9158500
  E-Mail  secondmbal@abv.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Христо Ботев 120
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на обекта: Болници. Медицина
  Качество: МБАЛ
  Статус:
 
  
 
 
Google
 
 
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  833       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/07/19