Ресурсбук България. Данни за избран обект

УСБАЛ по онкология

УСБАЛ по онкология ЕАД е болница, която е правоприемник на Националния онкологичен център и осъществява:

- високо специализирана диагностично-лечебна и консултативна дейност за всички онкологично болни в страната;
- прилага стратегия за комплексна национална здравна политика против рака;
- ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации;
- на базата на информация от Националния раков регистър организира, ръководи и отчита резултатите от организацията на онкологичната помощ;
- провежда следдипломно обучение по специалността „медицинска онкология” и лъчелечение и курсове за повишаване на квалификацията по отделните направления на онкологията;
- дава експертни становища за инвалидизация и трудоустрояване;
- извършва научна и научно-приложна дейност в областта на рака и участва в национални и международни проучвания;
- провежда политиката на Държавата и Съвета на Европа по онкология и сътрудничи с международни центрове и организации, свързани с проблемите на онкологията.

Директор - 720 654
Поликлиника - 712 32 75

Други подобни ресурси
Фирми:   Медицина и фармация
Обекти:  Аптеки
Сайтове: Здраве и медицина


 
  Снимки на обекта
 
 
Линкове към УСБАЛ по онкология
 
W51539 Национален Онкологичен Медицински Център Здравеопазване Официален сайт
W70220 Ценоразпис на стоки и услуги Здравеопазване НОМЦ ЕООД Виж  ~  
W51562 Болници в София Здравеопазване Индекс Виж  ~  
W70279 Спирки на градския транспорт наоколо Транспорт НОМЦ ЕООД Виж  ~  
W70280 Аптеки наоколо Здравеопазване НОМЦ ЕООД Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Фирма - собственик  
  Лице за контакти:  
  Телефон   02 8076-299
  E-Mail  
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Пловдивско поле 6
  Пощ.код/кутия: 1797 /
 
  Идентификация
 
  Тип на обекта: Болници. Медицина
  Качество: Онкология
  Статус:
 
  
 
 
Google
 
 
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 Здравният министър освободи директора на онкологичната болница  
__ 1 __

12/07/22
12:46:48


Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова е освободила директора на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО) в София д-р Стефан Константинов. За временно изпълняващ длъжността директор на лечебното заведение до провеждането на конкурс е назначен проф. Панайот Куртев.

"По постъпили сигнали в Министерството на здравеопазването звеното "Вътрешен одит" е извършило проверка в УСБАЛО ЕАД. Проверяващите са констатирали нарушения на Закона за обществените поръчки, неприлагане на системата за двоен подпис в 4 от общо 11 проверени договора.

Сред нарушенията, констатирани от звеното "Вътрешен одит", е, че изпълнителният директор на лечебното заведение не е свикал общото събрание за избор на нов Научен съвет след изтичане на определения мандат. Установено е, че действия са предприети в края на месец януари т. г. - близо 10 години след избора на предходния състав на Съвета", посочват от министерството.

Добавят, че в периода септември 2017 г. - декември 2021 г. не са провеждани конкурси за заемане на академична длъжност "асистент", "главен асистент" и "доцент".

Извършена през месец април т. г. извънредна проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" в лечебното заведение е констатирала несъответствие между правилника на болницата и разрешението за осъществяване на лечебна дейност - в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО не са регламентирани структурата и дейността на Отделение по гръдна хирургия, Отделение по хирургия на гърда, Отделение по оперативна гинекология и Отделение по консервативна гинекология.
 УСБАЛ по онкология  
__ 2 __

08/08/22
18:37:29
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  938       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   12/07/22