Ресурсбук Болници. Медицина
  <<<   Регистрация    >>>   

Обекти от  България Разширено търсене   Добави обект      Покажи текущата карта    
Брой обекти в категорията: 67
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Фирми       Стоки       Лица       Събития

Болници. Медицина 
Горно ниво 
 Обекти 
 Фирми 
 Сайтове 
 Лица 
Кардионеврология 
Инфекциозна 
Сърдечно-съдови 
Ортопедия 
МБАЛ 
Детска 
Рехабилитация 
Нервни болести 
Ендокринология 
Онкология 
Спешна 
Белодробни болести 
УМБАЛ 
Акушерство и гинекология 

  Обекти фаворити от раздел Болници. Медицина  
    Camera-icon
Обекти в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Покажи снимките на обектите   Покажи обектите върху картата
Болници в София   На карта 
Индекс на болниците в София. След натискане на иконата с картата на България, символите на болниците се появяват върху картата на София. Символите са активни и след клик върху тях се появява профила на избрата болница. Профилът на болница може да се покаже и след натискане на активния текст "Виж" от реда на болницата.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 2874 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА   На карта 
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут и функции на национална медицинска институция. Александровска болница е водещ национален университетски и лечебен център, осигуряващ 24 часова медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Лечебно-диагностичната, трансплантационна, диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност се осъществява в 26 самостоятелни клиники, 3 референтни лаборатории, отделения, центрове и консултативни кабинети, някои с уникални функции и значение за страната. Сред уникалните структури, с които се гордее само „Александровска”, са клиниките по: Клинична алергология, Детска пс ...
Регистриран: 11/07/19 Посещения: 515 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ   На карта 
Коремна хирургия. Ендоскопска хирургия. Съдова хирургия. Гръдна хирургия. Ортопедия и травматология. Обща урология. Урология и нефрология. Хемодиализа. Неврохирургия. Диагностично-операционна. Гинекология. УНГ. Офталмология. Пластична хирургия. Чернодробна хирургия. Операционен център. Анестезиология. Началник - 521 451 Зам.началник - 510 680 Н-к Поликлиника - 517 973 Спешна мед.помощ - 518 794 ОБМП - диспечер - 522 214
Регистриран: 11/07/19 Посещения: 588 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

МБАЛББ Света София (белодробни болести)   На карта 
В структурата на болницата влизат 7 Клиники, от които три терапевтични клиники за лечение на неспецифични белодробни болести при възрастни пациенти, една детска клиники, Клиника по белодробна туберкулоза при възрастни, Клиника за гръдна хирургия, Операционен блок, КАИЛ, ДКБ с три консултативни кабинета, Бронхологично отделение, Клинична лаборатория, Отделение за образна диагностика, Микробиологична лаборатория, Лаборатория функционално изследване на дишането, Отделение по патоморфология, Отделение за кинезитерапия. В болницата работят 72 лекари, от които 2 професори и 13 доценти. Централа: 02 / 80 54 210 Заместник Директор Медицинска дейност – 02 / 80 54 270 Главен Счетоводител – 02 / 80 54 213 Главна Медицинска сестра – 02 / 80 54 205 Юрисконсулт – 02 / 80 54 233 Секретарка Изпълнителен Директор – 02 / 80 54 251 Технически Изпълнител /канцелария/ – 02 / 80 54 241 Технически Изпълнител хирургия – 02 / 80 54 234 Обществени поръчки – 02 / 80 54 230 Личен състав – 02 / ...
Регистриран: 11/07/19 Посещения: 602 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

УМБАЛ ''Св.Иван Рилски''   На карта 
Нервни болести. Нефрология. Неврохирургия. Хематология и онкология. Ревматология. Професионални заболявания. Гастроентерология. Отделение по лъчелечение. Рехабилитация. Отделение по хирургия. Анестезиология и интензивно лечение. Гл.счетоводител - 593 032
Регистриран: 10/03/22 Посещения: 1900 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

УМБАЛ ''Света Анна София''   На карта 
Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна" - София АД е основана на 01.05.1879 г, като първоразредна областна болница. Тя е една от първите седем болници открити в България след освобождението от османско иго. Болницата е наследник на Обединена районна болница "Д-р Рачо Ангелов" и Института за лечение на чуждестранни граждани, които се обединяват през 2000 г. под името Университетска болница за активно лечение "Света Анна" -София АД. Иконом.директор - 746 015 Мед.директор - 759 192 Дежурен кабинет - 778 370
Регистриран: 11/07/19 Посещения: 691 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

УМБАЛ Света Екатерина (сърдечно-съдови)   На карта 
Университетската многопрофилна болница за активно лечение УМБАЛ „Света Екатерина“ обслужва над 200 пациенти дневно. Разполага със 141 легла в модерно обзаведени стаи. За пациентите се грижат 88 висококвалифицирани лекари и над 200 медицински лица с най-модерна апаратура в областта на сърдечно-съдовите заболявания. „Света Екатерина“ е единствената болница в България, в която рутинно се извършват сърдечни трансплантации. От 2003 г. са извършени общо 45 трансплантации с отлични резултати.
Регистриран: 11/07/19 Посещения: 689 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

УМБАЛСМ ''Н.И.Пирогов''   На карта 
Хирургична клиника. Клинична лаборатория. Спешно отделение. Гнойно-септична хирургия. Ортопедия и травматология. Физика и рехабилитация. Детска анестезиология и реанимация. Обща и клинична патология. Диализно лечение. Детска ортопедия и травматология. Изгаряне и пластична хирургия. Отделение УНГ. Анестезиология и интензивно лечение. Токсикология. Вътрешни болести. Клиника по кардиология. Клиника по урология. Детска хирургия. Клиниката по неврохирургия. Мед.директор - 521 077 Зам.директор Лечебна част - 522 222 Зам.директор Поликлин.част - 542 818 Гл.сестра - 618 921 Регистратура - 515 32 13
Регистриран: 11/07/19 Посещения: 813 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

УСБАЛ по онкология   На карта 
УСБАЛ по онкология ЕАД е болница, която е правоприемник на Националния онкологичен център и осъществява: - високо специализирана диагностично-лечебна и консултативна дейност за всички онкологично болни в страната; - прилага стратегия за комплексна национална здравна политика против рака; - ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации; - на базата на информация от Националния раков регистър организира, ръководи и отчита резултатите от организацията на онкологичната помощ; - провежда следдипломно обучение по специалността „медицинска онкология” и лъчелечение и курсове за повишаване на квалификацията по отделните направления на онкологията; - дава експертни становища за инвалидизация и трудоустрояване; - извършва научна и научно-приложна дейност в областта на рака и участва в национални и международни проучвания; - провежда поли ...
Регистриран: 12/07/22 Посещения: 972 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Аджибадем Сити Клиник   На карта 
„Аджибадем Сити Клиник“ е модерна многопрофилна болница, специализирана в най-авангардните методи за диагностика, ендоваскуларно и хирургично лечение на всички сърдечно-съдови заболявания. Медицинската апаратура, последна дума на техниката, съчетана с уменията и опита на нашите специалисти, гарантира най-високо качество на медицинските услуги, а подходът към нашите пациенти доизгражда образа ни на „Болница от Бъдещето”.
Регистриран: 21/08/17 Посещения: 742 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

УМБАЛ Свети Георги ЕАД   На карта 
Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” ЕАД има над вековна традиция. Тя е приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон” - първото крупно болнично заведение в южно-българския регион. По-късно болницата е преобразувана в държавна болница и като такава битува в съзнанието на голяма част от населението и до сега. От 1945 г. болничната база е обявена за факултетска болница, база за клинично обучение на медицинските кадри към новоразкрития медицински факултет при Пловдивския университет. Тези традиции са създавани дълги години от плеяда дейци на българската медицинска наука и образование с висок професионализъм, като лечители, учени и педагози, оставили своя дълбока диря. В следващите години базата на болницата се разширява значително чрез пристрояване и надстрояване на съществуващите и главно чрез строителство на нови корпуси, което приключва със завършването на блока на хирургическите клиники, ап ...
Регистриран: 21/11/20 Посещения: 224 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ямболска болница Свети Пантелеймон   На карта 
През м. март 2019 г. болницата чества своята 140 годишна история, в която е била ръководена от 21 главни лекари. През настоящия момент болницата функционира при общ състав 534 лица, от които 109 лекари и 238 сестрински персонал.
Регистриран: 20/06/21 Посещения: 180 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

УМБАЛ Св. Марина Варна   На карта 
Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД, гр. Варна е правоприемник на Варненска университетска болница. Тя е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна, който разполага с над 1300 легла, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. С Решение на Министерски съвет от 15.03.2018 г. лечебното заведение е определено за университетска болница за срока на акредитационната оценка.
Регистриран: 02/06/22 Посещения: 72 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СБАЛ по онкология Благоевград   На карта 
Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград Основната задача, която си е поставил екипът на болницата по онкология е: - повишаване на качеството на предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ; - условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги; - дейностите, чрез които се осъществява медицинската помощ. За постигането й Ръководството системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления: 1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/. 2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение. 3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение. 4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.
Регистриран: 25/06/22 Посещения: 63 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 

Навигация Снимки Карта Добави обект
Брой намерени обекти: 67 Брой страници: 3 Текуща страница: 1     Сайтове     Фирми     Стоки     Лица     Събития
Google търсене

Google   
Google реклами